Microsoft Courses

COURSE CODECOURSE NAME
NG_MS001Microsoft Excel 2016 (Level 1)
NG_MS002Microsoft Excel 2016 (Level 2)
NG_MS003Microsoft Excel 2016 (Level 3)
NG_MS004Microsoft Word 2016 (Level 1)
NG_MS005Microsoft Word 2016 (Level 2)
NG_MS006Microsoft Word 2016 (Level 3)
NG_MS007Microsoft Access 2016 (Level 1)
NG_MS008Microsoft Access 2016 (Level 2)
NG_MS009Microsoft Excel 2016 VBA
NG_MS010Microsoft Outlook 2016 (Level 1)
NG_MS011Microsoft Outlook 2016 (Level 2)
NG_MS012Microsoft PowerPoint 2016 (Level 1)
NG_MS013Microsoft PowerPoint 2016 (Level 2)
NG_MS014Microsoft Excel PowerPivot 2016
NG_MS015Microsoft Project 2016 (Level 1)
NG_MS016Microsoft Project 2016 (Level 2)
NG_MS017Microsoft Visio 2016 (Level 1)
NG_MS018Microsoft Visio 2016 (Level 2)
NG_MS019Microsoft Visio 2016 (Level 3)
NG_MS020Microsoft Publisher 2016
NG_MS0021Microsoft Skype for Business 2016
NG_MS022Microsoft SharePoint 2016 for Users
NG_MS023Microsoft SharePoint 2016 for site owners
NG_MS024Microsoft SharePoint 2016 for Administrators
NG_MS025Microsoft Excel 365 Online
NG_MS026Microsoft 365 Part 1
NG_MS027Microsoft 365 Part 2
NG_MS028Microsoft Word 365 Online
NG_MS029Microst Power BI
NG_MS030Computer Basics Foundation
NG_MS031Computer Basics Intermediate
NG_MS032Computer Basics Advanced
NG_MS033Computer Basics Expert
NG_MS034Windows 10 Part 1
NG_MS035Windows 10 Part 2
NG_MS036Microsoft 2016 One Note
NG_MS037Microsoft PowerPoint 365 Online
NG_MS038 Slack for Business